بازدید شهردار کرج از پروژه های در حال احداث

علی کمالی زاده؛ شهردار کرج به همراه مدیران مناطق ۳ و ۶ و رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از روند اجرایی پروژه های پاکسازی و زیباسازی جداره ها و کف سازی نمایِ میدان کرج تا پل حامی، پیاده راه سازی حاشیه شرقی رودخانه کرج، پارک رودکی (روشندلان) در حصارک، پارک مادران شهید در کیانمهر و احیا و بازسازی ۲۷ هکتار از فضای سبزِ کاخ مروارید بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این طرح ها قرار گرفت.