با حضور عضو شورا شهر کرج:

جلسه کارگروه فنی و اجرایی خط ۲ قطارشهری کرج برگزار شد

جلسه کارگروه فنی و اجرایی خط ۲ قطار شهری کرج با حضور محمدحسین خلیلی اردکانی، عضو شورای اسلامی شهر کرج و محمدرضا احمدی نژاد، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج برگزار شد.