به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج:

تداوم عملیات عمرانی احداث دومین تصفیه خانه محلی در این کلانشهر

با هدف تامین آب خام پایدار فضای سبز، حذف آب شرب و برداشت از سفره های زیر زمینی آب احداث دومین تصفیه خانه محلی در منطقه مهرویلا در دستور کار سازمان سیما، منظر قرار دارد و با پیشرفت فیزیکی چشمگیر در حال تکمیل است.