در دهه مبارکه فجر انجام گرفت:

تکریم مدیریت شهری کرج از خانواده شهید موسایی

منصور وحیدی؛ رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج، به همراه علیرضا رحیمی؛ معاون شهردار و علی آرائی؛ مدیر منطقه ۳ شهرداری کرج با خانواده شهید موسایی دیدار و گفت وگو کرد.