برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا:

ساختمان اداری سازمان سیما منظر شهرداری کرج ضدعفونی شد

روند ضد عفونی و گند زدایی ساختمان اداری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از روز گذشته آغاز شده است و تا اعلام وضعیت سفید برای مقابله با شیوع بیماری کرونا ادامه خواهد داشت.