به همت سازمان سیما، منظر شهرداری کرج:

ویروس زدایی و ضد عفونی پارکها و مبلمان شهری ادامه دارد

از نخستین روز اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به شهر کرج، اکیپ های ویژه ضدعفونی پارکها و بوستان در مناطق دهگانه تشکیل و همه روزه وسایل بازی وست های تندرستی، مبلمان شهری ضدعفونی می شود.