گذر سبز باغستان آماده بهره برداری

به همت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، با آماده سازی و تکمیل احداث پیست دوچرخه سواری، کاشت گل و گیاه و نصب مبلمان، ست ورزشی، تامین روشنایی و نصب پایه چراغ در پروژه گذر سبز این تفرجگاه آماده بهره برداری شده و از ابتدای تابستان امسال در مدار خدمت رسانی شهروندان قرار می گیرد.