به همت سازمان سیما، منظر شهرداری کرج:

تداوم احداث سرویس های بهداشتی در شهر کرج

به منظور گسترش خدمات عمومی و تامین رفاه شهروندان احداث ۴۵ چشمه سرویس بهداشتی در دستور کار سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری قرار دارد. عملیات عمرانی احداث سرویس بهداشتی در محدوده میدان کرج (ایستگاه ونک) – انتهای بلوار شورا و میدان حصارک در حال تکمیل شدن است.