با تلاش سازمان سیما منظر:

پارک ملی ایران کوچک آماده بهره برداری می شود

پارک ملی ایران کوچک نگین گردشگری کرج برای ایجاد و رونق جریان فرهنگی هنری به ایستگاه آخر نزدیک می شود. در پروژه پارک ملی ایران کوچک؛ که شهریور امسال به بهره برداری می رسد شبیه سازی سکونتگاه های اقوام ایرانی مثل استان هایِ یزد، اصفهان، شیراز، گیلان، مازندران، بندر ترکمن، خراسان، فارس و خوزستان اجرا می شود.