با حضور مدیران شهری:

پیکر شهید خدمت، محمد خمیس آبادی به خاک سپرده شد

با حضور شهردار کرج، اعضای شورای شهر و مدیران شهری پیکر محمد خمیس آبادی؛ اولین شهید خدمتِ شهرداری کرج تشییع و در بهشت سکینه (س) به خاک سپرده شد. وی که به عنوان غسال در مجموعه آرامستان بهشت سکینه خدمت می کرد، به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست داد تا نخستین شهید عرصه خدمت در شهرداری کرج و از مجموعه شهدای طاهرین کشور باشد.