از سوی سازمان سیما منظر انجام می شود:

شستشو و ضدعفونی پارک ها و بوستان ها به صورت روزانه

همزمان با روند افزایش شیوع کرونا ویروس در استان البرز، برای رویارویی و مقابله با این بیماری عملیات شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات پارک ها و بوستان ها شامل مبلمان، سرویس های بهداشتی و وسایل بازی کودکان و ست های تندرستی به صورت روزانه و دوره‌ای انجام می‌شود.