بازدید از پروژه احداث پارک محیط بان

علی اصغر همتی؛ معاون خدمات شهری شهرداری کرج به همراه عباس وحیدی؛ رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و پیمان بضاعتی پور؛ رئیس سازمان سیما، منظر از پروژه احداث پارک ۱۷.۵ هکتاری محیط بان در ارتفاعات حصار بازدید کرد.