با حضور اعضای شورای شهر کرج برگزار شد:

آیین رونمایی از تندیس زکریای رازی

مراسم رونمایی از تندیس زکریای رازی با حضور اکبر سلیم نژاد؛ رئیس شورای شهر کرج، رحیم خستو؛ رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات، پیمان بضاعتی پور؛ رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج و مسئولان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزار شد.