اجرای عملیات بهسازی و زیبا سازی میدان تقاطع بلوار گلستان با شهید ایرانی

در راستای ارتقاء سطح کیفی محیط های شهری و زیباسازی فضاهای عمومی عملیات بهسازی و زیبا سازی میدان تقاطع بلوار گلستان با شهید ایرانی در حال انجام است. سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از چندی قبل عملیات زیباسازی حدفاصل عوارضی آزاد راه کرج – قزوین تا آرامستان بهشت سکینه در ضلع شمال و جنوب را در مساحت ۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان در دستور کار خود قرار داده است.