در نهمین هفته از شنبه های جهادی:

تصفیه خانه مهرویلا افتتاح شد

با حضور شهردار کرج، اعضای شورای شهر و مدیران شهری تصفیه خانه مهرویلا در نهمین هفته از شنبه های جهادی به بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، پیش از این و در طرح "هر شنبه یک افتتاح" رونمایی و بهره برداری از تجهیزات خودرویی سازمان آتش نشانی (هفته اول)، سوله مدیریت بحران _ ورزشی و سه پروژه عمرانی در منطقه ۷ (هفته دوم)، پارک امید در منطقه یک (هفته سوم)، پل یادگار امام مکمل زیرگذر آیت الله هاشمی (هفته چهارم)، ۲۲ دستگاه اتوبوس جدید شهری (هفته پنجم) درگاه یکپارچه ارائه خدمات الکترونیک (هفته ششم)، سوله مدیرت بحران - ورزشی منطقه ۱۰ (هفته هفتم) و پارک هاشمی (هفته هشتم) را شاهد بودیم.