بازدید اعضای کمیته داوری از کارگاه ساخت اِلمان آتش نشان

رضا آذرپیشه؛ رئیس اداره هنرهای شهری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج به همراه اعضای کمیته داوری از کارگاه ساخت اِلمان آتش نشان بازدید کرد. این اثر حجمی به پاس رشادت و جانفشانی آتش نشانان قهرمان پس از ساخت در شهر کرج جانمایی و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.