گزارش تصویری؛

بازدید شهردار کرج از پارک «محیط بان»

علی کمالی زاده شهردار کرج به همراه پیمان بضاعتی پور، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از روند اجرا و پیشرفت فیزیکی احداث پارک ۱۷.۵ هکتاری محیط بان در ارتفاعات حصار و پروژه ساماندهی تپه مراد آب و پارک دانایی بازدید کرد.