گزارش تصویری؛

تداوم هرس زمستانه درختان کرج

به همت سبزبانان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج عملیات اجرای هرس زمستانه با هدف ایجاد فرم مناسب، شرایط بهینه رشد و تعادل بین شاخه و ریشه درختان در مناطق دهگانه در حال انجام است.

برچسب‌ها