گزارش تصویری؛

آیین بهره‌برداری از پل شبنم

پل رودخانه دلمبر و خیابان شبنم هشتم باغستان که دسترسی بلوار باغستان (بوستان ٩) به باغستان غربی (شبنم ٨) را ممکن می سازد، افتتاح شد.

برچسب‌ها