گزارش تصویری؛

برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرداری کرج

اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرداری کرج در سال جاری با حضور شهردار، معاونین، مدیران مناطق و روسای سازمان‌های تابعه برگزار شد.

برچسب‌ها