گزارش تصویری؛

پروژه‌های مدیریت پسماند افتتاح شد

مجموعه پروژه‌های مدیریت پسماند شهرداری کرج شامل محوطه هوادهی تخمیر کارخانه کمپوست حلقه دره، پروژه بازچرخانی شیرابه و پناهگاه حیوانات بلاصاحب شماره دو در باغستان افتتاح شد.

برچسب‌ها