بازدید شهردار کرج و نماینده مجلس از پروژه ادامه بلوار شهید ناصربخت

علیرضا عباسی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه علی کمالی زاده شهردار کرج، با هدف بررسی و حل مشکل پروژه ادامه بلوار شهید ناصربخت به بلوار خوارزمی، از این پروژه بازدید کرد.