گزارش تصویری؛

بازدید سرپرست شهرداری و اعضای شورا از مسجد جامع ابوذر

مصطفی سعیدی سیرائی، سرپرست شهرداری کرج به همراه اعضای شورای شهر از مسجد جامع ابوذر بازدید کردند. این مسجد در مسیر دسترسی بلوار حدادی به 45 متری گلشهر واقع شده است. گفتنی است؛ مدیریت شهری کرج محل جدیدی برای ساخت مسجد در نظر گرفته است و جابجایی آن در دستور کار قرار گرفت.

برچسب‌ها