گزارش تصویری؛

وضعیت سینما «هجرت» بررسی شد

در جلسه‌ای که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج با حضور اعضای شورای شهر برگزار کرد تعیین تکلیف میزان اصلاحی سینما هجرت و بررسی ادامه پل حامی مطرح و موردبررسی قرار گرفت.

برچسب‌ها