گزارش تصویری؛

آبخیزداری در ارتفاعات «بیجی»

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در ارتفاعات بیجی پروژه‌های آبخیزداری را باهدف کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیل و افزایش تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی اجرا می‌کند.

برچسب‌ها