گزارش تصویری؛

جلسه سرپرست شهرداری کرج با کیوسک‌داران سازمان میادین

دومین جلسه کیوسک‌داران سازمان میادین با حضور مصطفی سعیدی سیرائی، سرپرست شهرداری کرج برگزار شد. گفتنی است؛ کیوسک‌داران در این جلسه مشکلاتی که با آن مواجه هستند را مطرح کردند.