گزارش تصویری؛

طرح جهادی «علمداران خدمت» اجرا شد

طرح جهادی علمداران خدمت پاکداشت شهر در منطقه ۱۰ شهرداری کرج و با همکاری معاونت خدمات شهری اجرا شد. طرح جهادی علمداران خدمت «پاکداشت شهر» در منطقه ۱۰ و با حضور مصطفی سعیدی سیرائی، شهردار کرج، اعضای شورای شهر و مدیران شهری اجرا شد. گفتنی است؛ با اجرای خدمات عمرانی، ترافیکی، رفت‌ و روب، فضای سبز، درمانی، مشاوره خانواده، اطعام نیازمندان و تقدیم بسته‌های معیشتی ارائه می‌شود. این طرح با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری کرج و گروه‌های جهادی اجرا می‌شود.

برچسب‌ها