گزارش تصویری؛

جلسه مدیران روابط عمومی سازمان‌ها و مناطق

اولین جلسه مدیران روابط عمومی سازمان‌ها و مناطق با مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرج در باشگاه فرهنگی میلاد برگزار شد. گفتنی است؛ در این جلسه چالش‌های پیش روی روابط عمومی‌ها مطرح و موردبررسی قرار گرفت.

برچسب‌ها