123

فرهنگ شهروندی مانند بسیاری دیگر از مواردی که ما از فرهنگ در رابطه با یک موقعیت یا کارکرد و وظیفه اجتماعی صحبت می کنیم، نوعی عمومیت یافتن مفهوم فرهنگ و رایج شدن آن در زبان عام است که لزوما دارای تعریف دقیقی از نقطه نظر فرهنگ شناسی یا علوم اجتماعی نیست.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ محمدحسین خلیلی اردکانی با اشاره به تشکیل شورای فرهنگی در مناطق دهگانه شهرداری کرج بیان کرد: اعضای شورای فرهنگی که متشکل از مدیر منطقه، مسئول فرهنگی، روابط عمومی و کارشناس حوزه ارتباطات و هنرمندان است اگر دغدغه فرهنگی داشته باشند شاهد اثرگذاری مطلوب و تغییر روند موجود، خواهیم بود. 

وی در ادامه با بیان اینکه فرهنگ شهروندی یک محصول جمعی است چرا که فرهنگ توسط جامعه شناخته می شود، گفت: فرهنگ شهروندی مجموعه ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها، قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق، احترام به میراث مشترک و همچنین تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی است.

نایب رییس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج ادامه داد: فرهنگ شهروندی مانند بسیاری دیگر از مواردی که ما از فرهنگ در رابطه با یک موقعیت یا کارکرد و وظیفه اجتماعی صحبت می کنیم، نوعی عمومیت یافتن مفهوم فرهنگ و رایج شدن آن در زبان عام است که لزوما دارای تعریف دقیقی از نقطه نظر فرهنگ شناسی یا علوم اجتماعی نیست.

این عضو شورا در پایان با قدردانی از توجه ویژه منطقه ۳ به مقوله فرهنگ و فرهنگسازی، خاطرنشان کرد: امیدوارم این رویکرد در سایر مناطق شهرداری کرج نیز مورد توجه قرار گیرد. 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =